FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९।०८० को नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 12/19/2022 - 15:06 PDF icon नगरसभा अपलोड.pdf

आ.व.२०७९।८० को लागि दशौँ नगरसभाबाट प्रस्तुत बजेट, निति कार्यक्रम

७९/८० 06/27/2022 - 16:16 PDF icon 2079-80ko bajet niti karyakram (1).pdf

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम

७८/७९ 10/31/2021 - 13:44 PDF icon आ.व. 2078_79 को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/06/2021 - 17:49 PDF icon आ.व.2078-79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम.pdf

ह.न.पा.को आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत बजेट निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/13/2020 - 14:57 PDF icon niti.pdf

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 17:10 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी २०७६.pdf

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५

७५/७६ 07/29/2020 - 16:59 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

७७/७८ 07/09/2020 - 16:58 PDF icon Budget_HaripurwaMunicipality_2077-078.pdf

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

७५/७६ 02/26/2019 - 14:39 PDF icon आ.व. २०७५‍‍_७६ को सम्पुर्ण वडागत योजना.pdf

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण

७५/७६ 02/11/2019 - 14:32 PDF icon हरिपुर्वा नगरपालिका बजेट.pdf