FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम

७८/७९ 10/31/2021 - 13:44 PDF icon आ.व. 2078_79 को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

७७/७८ 07/09/2020 - 16:58 PDF icon Budget_HaripurwaMunicipality_2077-078.pdf

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

७५/७६ 06/18/2019 - 15:16 PDF icon बेटी बचाउ बेटि पढाउ को फारम.PDF

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

७५/७६ 03/06/2019 - 16:22 PDF icon आ. व. 207576को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ. व. 207576को नगर स्तरिय सानो योजना तथा कार्यक्रम.pdf

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु

७५/७६ 03/06/2019 - 16:05 PDF icon २०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु.pdf

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

७५/७६ 02/26/2019 - 14:39 PDF icon आ.व. २०७५‍‍_७६ को सम्पुर्ण वडागत योजना.pdf

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण

७५/७६ 02/11/2019 - 14:32 PDF icon हरिपुर्वा नगरपालिका बजेट.pdf

दर भाउ पत्र आव्हानको सुचना

७४/७५ 05/15/2018 - 14:55 PDF icon दर भाउपत्र आव्हानको सुचना.PDF

प्रथम नगरसभाबाट पारित बजेट,कर,राजस्व निति तथा, शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषी योजना तथा कार्यक्रमको बिबरण

७४/७५ 04/13/2018 - 11:16 PDF icon बजेट,कर,राजस्व निति तथा, शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषी योजना.PDF, PDF icon शिक्षामा योजना तथा बजेट.PDF