FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आयुर्वेदिक औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

पोखरी ठेक्का खुला डाक बढाबढ आब्हानको सुचना

दस्तावेज: 

दर भाउ पत्र आव्हानको सुचना

यान्त्रिक उपकरण आपुर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना

यान्त्रिक उपकरण आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना