FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

चालु आ.व. २०८०/०८१ को भुक्तानी सीमा सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

नगरसभाको तेह्रौ अधिवेशन तथा आठौ बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएकको सम्बन्धी सुचना

उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

योजना भुक्तानिको लागि माग गर्दा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु(उपभोक्ता समिति/गै.स.स.)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आवश्यक सामग्रीको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

किसान सूचीकरण अर्थात किसानको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा संकलन बारे सूचना

कार्यादेश सम्बन्धि सूचना

यस हरिपुर्वा नगरपालिकाको आ.व. 2080/081 को नगरसभाबाट स्वीकृत योजना/ कार्यक्रमहरुको कार्यादेश मिति 2081 जेठ मसान्तसम्म मात्र हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।