FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम

७८/७९ 10/31/2021 - 13:44 PDF icon आ.व. 2078_79 को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/06/2021 - 17:49 PDF icon आ.व.2078-79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम.pdf

सुचना- कर्मचारीहरु हरिपुर्वा नगरपालिका

७७/७८ 01/03/2021 - 14:18

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 12/08/2020 - 15:14

ह.न.पा.को आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत बजेट निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/13/2020 - 14:57 PDF icon niti.pdf

पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 13:07 PDF icon 09-पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६.pdf

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 13:03 PDF icon 13-साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६.pdf

निर्माण ब्यवसाय बिधेयक २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 13:00 PDF icon 08-निर्माण व्यवसाय विधेयक, २०७६.pdf

नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचार संहिता २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 12:58 PDF icon 06-नगर पालिकाका पधधिकरिको आचार संहिता २०७६.pdf

आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६

७७/७८ 08/18/2020 - 12:56 PDF icon 05-आर्थिक सहायता कार्यविधी, २०७६.pdf