FAQs Complain Problems

७९/८०

नगरसभाको विशेष अधिवेशन स्थगित गरिएको सुचना

नविन सोच विचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

लेखा परिक्षण गर्न सुचिकृत हुने बारे

दोस्रो नगरसभाको विशेष अधिवेशन हुने बारेको सुचना

निर्वाचन खर्च विवरण सम्बन्धी सुचना

२०७९ बैशाख ३१ मा भएको स्थानिय निर्वाचनमा उम्मेदवार दिनुभएका सबै (नगर प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य) ले समयमा निर्वाचन खर्च के-कति कारणले नबुझाएको हो सो को स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग नेपालको नाउँमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना