FAQs Complain Problems

७९/८०

विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

आयुर्वेदिक औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण