FAQs Complain Problems

वडा नं. १

हरिपुर्वा नगरपालिकाको १ नं वडा कार्यालय सल्हेश पोखरी पुरानो गा.वि.स. भवन रहेको ठाउमा हाल अवस्थीित छ। यो वडा साबिकको हरिपुर्वा गाविसका वडा नं. हरु १ र २ समायोजन भएर गठन भएको हो। 

Population: 
२७८७
Ward Contact Number: 
९८१५८५८५४९