FAQs Complain Problems

वडा नं. १

वडा अध्यक्षः श्री श्याम बाबु राय

स्थानः सल्हेश पोखरी हरिपुर्वा साविक गा.वि.स. भवन

समायोजन भएका वडाहरुः साविक हरिपुर्वा  गाविस को १ र २ 

क्षेत्रफलः ३.०७ वर्ग कि.मि.

Population: 
२७५२
Ward Contact Number: 
9810015865