FAQs Complain Problems

७८/७९

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

करार सेवा म्याद थप नहुने सम्बन्धमा

भुक्तानी सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना।

सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तोकिएको मितिमा लाभग्राहीहरु उपस्थित भई सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।

किसान सुचिकरण सम्बन्धमा नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सुचारु गर्ने सम्बन्धमा