FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुचना- कर्मचारीहरु हरिपुर्वा नगरपालिका

७७/७८ 01/03/2021 - 14:18

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 12/08/2020 - 15:14

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी २०७६

७६/७७ 07/29/2020 - 17:10 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी २०७६.pdf

सुचना सम्बन्धमा

७६/७७ 07/04/2020 - 13:42

पेश्की फर्छ्यौट गर्ने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 05/27/2020 - 16:20

नगरपालिका तथा वडा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 03/22/2020 - 17:33 PDF icon सुचना.PDF

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 03/02/2020 - 15:37 PDF icon विज्ञापन.pdf

बाटो निर्माणका लागि घर भत्काउने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 02/28/2020 - 15:14 PDF icon File.PDF

घर भाडामा दिने सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 02/26/2020 - 09:51

MIS-Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सुचना

७६/७७ 12/15/2019 - 13:35