FAQs Complain Problems

७५/७६

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

नमुना फारम

दस्तावेज: 

२०७६/०२/१० गते आयुर्वेद औषधालय हरिपुर्वामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच र निशुल्क औषधी वितरण

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम