FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:15 PDF icon 76-10-15-2-11 पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६_0.pdf
निर्माण व्यवसाय विधेयक, २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:14 PDF icon 76-10-15-2-10निर्माण व्यवसाय विधेयक, २०७६.pdf
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:13 PDF icon 76-10-15-2-9 साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६.pdf
नगर पालिकाका पदाधिकरिको आचार संहिता २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:13 PDF icon 76-10-15-2-8 नगर पालिकाका पधधिकरिको आचार संहिता २०७६.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:12 PDF icon 76-10-15-2-7 आर्थिक सहायता कार्यविधी, २०७६.pdf
आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:11 PDF icon 76-9-25-2-6 आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७६.pdf
निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्र प्रमाणिकरण नियमावली २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:10 PDF icon 76-9-25-2-5 निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्र प्रमाणिकरण नियमावली २०७६.pdf
नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:10 PDF icon 76-9-25-2-4 नगर कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
नगर कार्यपालिकाको कार्य बिभाजन नियमावली २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:09 PDF icon 76-9-25-2-3 नगर कार्यपालिकाको कार्य बिभाजन नियमावली २०७६.pdf
नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७६ ७६/७७ 03/12/2023 - 12:08 PDF icon 76-9-25-2-2 नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली २०७६.pdf

Pages