FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्च विवरण सम्बन्धी सुचना

२०७९ बैशाख ३१ मा भएको स्थानिय निर्वाचनमा उम्मेदवार दिनुभएका सबै (नगर प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य) ले समयमा निर्वाचन खर्च के-कति कारणले नबुझाएको हो सो को स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग नेपालको नाउँमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: