FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

पशु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७६

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र कार्यविधी २०७६

निर्माण ब्यवसाय बिधेयक २०७६

नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचार संहिता २०७६

आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६

निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्र प्रमाणिकरण नियमावली २०७६

नगर कार्यपालिकाको कार्य बिभाजन नियमावली २०७६